Trang chủ Liên hệ
Video giới thiệu
THĂM DO Ý KIẾN
Nếu thi trượt đại học bạn sẽ?
Ôn thi, năm sau thi lại?
Học Cao Đẳng, Trung cấp?
Học nghề?
Làm việc khác?
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 12 năm 2016 (29/11/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 12 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 11 năm 2016 (27/10/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 11 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 10 năm 2016 (30/09/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 10 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 9 năm 2016 (01/09/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 09 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Thông báo mức thu phí sát hạch xe cơ giới đường bộ và thuê cơ sở vật chất (09/08/2016)
Thông báo mức thu phí sát hạch xe cơ giới đường bộ và thuê cơ sở vật chất tại Trường TC Nghề KT-KT CN Hòa Bình
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 08 năm 2016 (28/07/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 08 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 07 năm 2016 (01/07/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 07 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Thông báo về việc thuê cơ sở vật chất phục vụ ôn tập thực hành lái xe (30/06/2016)
Thông báo về việc thuê cơ sở vật chất phục vụ ôn tập thực hành lái xe
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 06 năm 2016 (01/06/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 06 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 5 năm 2016 (28/04/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 05 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 04 năm 2016 (06/04/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 04 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 03 năm 2016 (02/03/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 03 năm 2016
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 01 năm 2016 (13/01/2016)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 12 năm 2015
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 12 năm 2015 (01/12/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 12 năm 2015
  Chi tiết
Thông báo Lịch đào tạo, sát hạch tháng 11 năm 2015 (24/10/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 11 năm 2015
  Chi tiết
Trang trước  1 | 2 | 3 | 4 | 5  Trang sau
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Trang chủ | Trường nghề | Hệ thống đào tạo | Đào tạo và sát hạch lái xe | Tin tức sự kiện | Liên hệ