Trang chủ Liên hệ
Video giới thiệu
THĂM DO Ý KIẾN
Nếu thi trượt đại học bạn sẽ?
Ôn thi, năm sau thi lại?
Học Cao Đẳng, Trung cấp?
Học nghề?
Làm việc khác?
QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CẤP (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (06/04/2023)

  Chi tiết
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 24 2015 TTLT-BYT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LÁI XE (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 342018TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BGTVT Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (06/04/2023)

  Chi tiết
THÔNG TƯ SỐ 42/2015/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (06/04/2023)

  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Quyết định về mức thu học phí đào tạo lái xe (16/09/2016)
Quyết định về mức thu học phí đào tạo lái xe
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 06, tháng 07 năm 2015 (20/05/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 06, tháng 07 năm 2015
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 05 năm 2015 (25/04/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 05 năm 2015
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 04 năm 2015 (01/04/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 04 năm 2015
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 03 năm 2015 (28/02/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 03 năm 2015
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 02 năm 2015 (18/02/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 02 năm 2015
  Chi tiết
Đào tạo và sát hạch lái xe Thông báo lịch học, sát hạch lái xe tháng 01 năm 2015 (18/01/2015)
Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình thông báo lịch học và sát hạch lái xe tháng 01 năm 2015
  Chi tiết
1 | 2  Trang sau
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Trang chủ | Trường nghề | Hệ thống đào tạo | Đào tạo và sát hạch lái xe | Tin tức sự kiện | Liên hệ